Okolo Hradce

Okolo Hradce

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

3 4 -3 -4 4 5 6 6 -5 5 -4 -4 4 -3 -4 3
O-kolo Hradce v malé zahrádce rostou tam tři rů-že

3 4 -3 -4 4 5 6 6 -5 5 -4 -4 4 -3 -4 3
o-kolo Hradce v malé zahrádce rostou tam tři rů-že

6 6 5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 6 6 5 5 5 -5 -4 6
jedna je červe-ná druhá je bílá třetí kvete modře

6 6 5 -6 -6 -6 -5 -5 -4 6 6 5 5 5 -5 -4 4
jedna je červe-ná druhá je bílá třetí kvete modře

3 4 -4 5 5 5 5 5 4 -4 5 5 -5 5 5 -4
Vojáci jdou vojáci jdou Bože jaká je to krása

3 -3 4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -4 6 -5 5 +5 5
vojá-ci jdou vo-já-ci jdou pěkně v řadách za se-bou

3 4 -4 5 5 5 5 5 4 -4 5 5 -6 6 6 -5
vojáci jdou vojáci jdou každé dívčí srdce jásá

-5 6 -6 5 5 5 5 5 4 5 6 -5 5 -4 4
vo-já-ci jdou vojáci jdou pěkně v řadách za se-bou

3 4 -3 -4 4 atd.
Kobylka malá kovat se nedá kováři nechce stát
kobylka malá kovat se nedá kováři nechce stát
tak jako má milá když se na mě hněvá hubičku nechce dát
tak jako má milá když se na mě hněvá hubičku nechce dát

Vojáci jdou vojáci jdou Bože jaká je to krása
vojáci jdou vojáci jdou pěkně v řadách za sebou
vojáci jdou vojáci jdou každé dívčí srdce jásá
vojáci jdou vojáci jdou pěkně v řadách za sebou

Kobylka malá kovat se dala kováři postála
kobylka malá kovat se dala kováři postála
tak jako má milá když se udobřila hubičku mi dala
tak jako má milá když se udobřila hubičku mi dala

Vojáci jdou vojáci jdou Bože jaká je to krása
vojáci jdou vojáci jdou pěkně v řadách za sebou
vojáci jdou vojáci jdou každé dívčí srdce jásá
vojáci jdou vojáci jdou pěkně v řadách za sebou