Okolo Frýdku

Okolo Frýdku

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 5 6 5 5 -4 -4 -5-5 6 -6 -5 -5 5 6
Okolo Frýdku cestička o-ko-lo Frýdku cestička

6 6 -5 -4 5 5 5 -4 5 -5 -6 6 6 -5 5 -4 4
/: a na ní se zelená a na ní se zelená travička :/

Když jsem šel po ní jedenkrát když jsem šel po ní jedenkrát
/: slyšel jsem tam muziku slyšel jsem tam muziku pěkně hrát :/

Muzika hrála břinkala muzika hrála břinkala
/: moje ze všech nejmilejší moje ze všech nejmilejší plakala :/

Muziko nehrej nebřinkej muziko nehrej nebřinkej
/: moje ze všech nejmilejší moje ze všech nejmilejší neplakej :/