Odpočiň si Sáro

Odpočiň si, Sáro

hudba a text: R.Křesťan
R.Křesťan a Druhá tráva

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll / orig. v tónině C moll/ Es harmonika /

---3 -3 4 5 ---3 3 3 ---3 -3 4 3 6 6 -5
Od---po--čiň si Sá---á-ro ob---rať list a vzdej se mi

---3 -5 -5 -5 -5 5 ---3 -3 4 5 ---3 3 3
pro všechno na ze-mi u tvých nohou Sá---á-ro

---3 -3 4 5 ---3 3 3 ---3 -3 4 5 6 6 -5
Pa---ma-tuješ Sá---á-ro teh--dy v létě v obilí

---3 -5 -5 -5 -5 5 ---3 -3 4 5 ---3 3 3
jsme spolu kouři-li ci---ga-retu Sá---á-ro

5 -5 -5 -5 -5 5 -4 -5 -5 -5 -5 5
R.: V tom pšeničném po-li kde le-žet tak bo-lí

5 5 6 -7 -7 -6
jsme spolu le-že-li

6 -7-7 -7 -7 -6 6 -7 -7 -7 -7 -6
v té pěně všech vě-cí v té smysl-né kleci

6 -7 -7 -8 -8 7
v tu slavnou ne-dě-li

5 -6 -6 -6 -6 6 -4 -5 -5 -5 -5 5
my smělí nesmě-lí jsme spolu ne-mě-li

---3 -3 4 5 ---3 3 3
nic než retko Sá---á-ro

Je to k smíchu Sáro jako tehdy v pšenici
pohleď v levici mám dvě sparty Sáro

R.: Ten nebohý kdosi kdo na zádech nosí
tvou lásku a tvůj klid
ten zocelen z boje pak příkoří tvoje
snad musí odčinit
kněžno ztrácím nit můj Bože chtěl bych mít
jeho záda Sáro