Odjíždím v dál

ODJÍŽDÍM V DÁL (I am Long Gone Daddy)

hudba/text: H.Williams / J.Vyčítal
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig: G dur.

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 -6
1. Já v ži-vo-tě jsem dnes-ka chy-til dru-hej dech

5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 -4
tak pro-to tu-dy od-jíž-dím pro-to ten spěch

4 -4 4 ---3 7 7 7 7 4
R: Od-jíž-dím v dál od-jíž-dím v dá-ál

6 -6 6 -7 -7 6 -6 6 6 7 -6 -6 6 5 4
tak te-dy good-by-e Ma-ry ty víš proč jsem pos-pí-chal

2. Protože cesty osudu jdou ňák cik-cak,

proto teď pode mnou duní nákladní vlak.
R:

3. Přede mnou jiskry z komína poletujou
a kola vlaku neustále bubnujou.
R:

4. Dnes utek' nebezpečnej tulák, rváč a flink,
odměnu za něj vypisuje sám Sing-Sing.
R:

5.=1.

R: