Od Záhora

Od Záhora

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 6 -5 5 -4 4 -3---3 3 5 -4 4
Od Záhora mutná voda pretékává

5 6 -5 5 -4 4 -3---3 3 5 -4 4
už ňa ten můj najmilejší zanechává

4 -4 4 -4 -6 6 -5 5
/: zanechává už ňa nechce

5 6 -5 5 -4 4 -3---3 3 5 -4 4
horko ťažko zaplakalo moje srdce :/

Prečo ty si moja milá taká smutná
či ťa trápí bystrá voda že je mutná
/: mútnú vodu havran pije
každý si to dívča bere co miluje :/