Nestůjte mládenci pod okny

Nestůjte mládenci pod okny

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

7 7 6 5 5 4 -6 -5-4 -6 -6 6 -5 5 -4 6
Nestůjte mládenci pod okny pojďte radš do světnice

7 7 6 5 5 4 -6-5-4 -6 -6 6 -5 5 -4 4
jestli vás nožičky bolejí sedněte na židlice

My jsme k ván nepřišli posedět my jsme se přišli poptat
vy máte tři hezká děvčata můžem-li jednu dostat

Neber si Jeníčku takovou která je tuze pyšná
ona by snad ani za tebou ze dveří ven nevyšla

neber si Jeníčku takovou která je zamračená
ona by se na tě mračila od rána do večera