Nedaleko od Trenčína

Nedaleko od Trenčína

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 -3---3 3 4 4 5 5 -4-4 -4 5 -5 5-4 4
/: Neda-le-ko od Trenčína bývá mladá Kateřina :/

5 4 5 5 -4 -4 5 -4 4 -3 ---3 3
/: černé oči má to musí být má mi--lá

4 -3 ---3 3 4 4 5 5 -4 -4 -4 5 -5 5-4 4
takú fra-já-rečku já chcem co má jméno Kateřina :/

/: My sme chlapci od dědiny milujeme Kateřiny :/
/: černé oči má to musí být má milá
takú frajárečku já chcem co má jméno Kateřina :/

/: Takú frajárku sem dostal jako by ju sám čert poslal :/
/: černé oči má to musí být má milá
takú frajárečku já chcem co má jméno Kateřina :/