Nádraží

NÁDRAŽÍ

hudba: Jiří Burian
text: Jan Nádvorník
zpěv: Michal Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. E dur

4 -4 5 -5 5 -4 5 -4 ---3
1. Še-dý dům dá-vá stín zá-pra-ží

4 -4 5 -5 5 -4 5 -5 5
ta-dy čas za-po-mněl ná-dra-ží

4 -4 5 6 -6 6 -6 7 -6 6 5 -4 4
ko-le-je re-za-vý le-tní žár roz-ta-a-ví

4 -4 5 -5 5 -4 5 -4 ---3
ta-dy čas za-po-mněl ná-dra-ží

2. Poslední stanice, dál už nic
na perón vstupuje mráz a hic
výpravčí vzpomíná, jak přijela drezína
na perón vstupuje mráz a hic.

3. Návěští dávno už nevěští,
nejsou tu zpoždění, neštěstí,
nosič usnul za stolem, pražce voní karbolem
nejsou tu zpoždění, neštěstí

4. Čekárna nikoho nečeká,
nikdo sem nepřijel zdaleka
proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel
nikdo sem nepřijel zdaleka