Na tom pražským mostě

Na tom pražským mostě

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

6 6 6 6 7 6 5 5 5 5 6 5
Na tom pražským mostě rozmarýnka roste

-5 -6 -6 -5 5 6 6 5 -4 5 -5 6 -6 6
žádnej ji tam nezalejvá ona sama roste

-5 -6 -6 -5 5 6 6 5 -4 5 -5-3 -4 4
žádnej ji tam nezalejvá ona sama roste

Já tam za ní půjdu zalejvat ji budu
ona se mi zazelená já ji trhat budu
ona se mi zazelená já ji trhat budu