Na Strahově pod Petřínem

Na Strahově pod Petřínem

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 3 4 3 4 -3
3 3 5 5 -4 4
/: Na Strahově pod Petřínem klášter stojí :/

5 5 5 5 -5 -5 -5 -5 6 -6 6 -4 6 -5 5 4 5 6 -5 5 -4 4
/: a tam jako v kleci ptáček pláče malý Strahováček pro dívenku svojí :/

/: Neplač neplač Strahováčku zanech nářku :/

/: dobrá fara všechno zhojí najmeš si dívenku svojí sobě za kuchařku :/