Na Okoř je cesta

NA OKOŘ JE CESTA
autor neznámý

4 4 4 4 4 -4 55 5 5 5 -5
Na Okoř je cesta jako žádná ze sta,

-4 -4 -4 -4 -4 5 4 (-3 ---3 3)
vroubená je stromama, (stro ma ma)

4 4 4 4 4 -4 5 5 5 5 5 -5
když jdu po ní v létě, samoten ve světě,

-4 -4 -4 -4 -4 5 4
sotva pletu nohama

-5 -5 -5 -6 6 -5 5 4 5
Na konci té cesty trnité

-4 -4 -4 -4 4 5 -4 (-3 ---3 3 )
stojí krč-ma jako hrad (ja ko hrad)

4 4 4 4 4 -4 5 5 5 5 5 -5
trampi se tam sešli hladoví a sešlí

-4 -4 -4 -4 -4 5 4
začli so bě no to vat.

4 4 -4 5 -4 4 -4 -4 5 -5 5 -4
R: Na hra dě O ko ři svě tla už ne ho ří,

5 5 5 4 -4 -4 -4 -3 4
Bílá paní šla už dávno spát.

4 4 4 -4 5 -4 4 -4 -4 -4 5 -5 5 -4
O na mě la ve zvy ku, po dle své ho bu dí ku

5 5 5 4 -4 -4 -4 -3 4
o půlnoci chodit strašívat.

-5 -5 -5 -6 6 -5 5 4 5
Od těch dob, co jsou tam trampové

-4 -4 4 5 -5 (-3 ---3 3 )
nesmí z hradu pryč, (z hra du pryč)

4 4 4 -4 5 -4 4 -4 -4 -4 5 -5 5 -4
a tak dole v podhradí se še ri fem do vá dí,

5 5 5 4 -4 -4 -4 -3 4
on jí sebral od kom na ty klíč.

Jednoho dne z rána roznesla se zpráva,
že byl Okoř vykraden, vykraden.
nikdo neví dodnes, kdo to tenkrát odnes,
nikdo nebyl dopaden,dopaden.
Šerif hrál celou noc mariáš
s Bílou paní v kostnici, v kostnici,
místo aby hlídal, zuřivě ji líbal
dostal z toho zimnici.

R: Na hradě..