Na horách studénky

Na horách studénky

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 3 ---3-3 4
Na horách studénky

4 -4 5 6 -5 5 -4 -4 3 -5 5 -4
/: na horách studénky sú moje šenkérky

4 5 3 ---3-3 4
sú moje šenkérky :/

Ony mně nalejú

/: ony mně nalejú a platby neptajú

a platby neptajú :/

Na horách drozdové

/: na horách drozdové sú moji zvonové

sú moji zvonové :/

Oni mně zvónijá

/: oni mně zvónijá až hory hučijá

až hory hučijá :/