Na Bílé hoře

Na Bílé hoře

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 5 3 4 5 -4 -5 5 -4 4
Na Bílé hoře sedláček oře

-3 -4 3 ---3-3 4 6 -5 5 -4
má hezkou dceru dej mi ji Bože

4 5 3 4 5 -4-4-5 5 -4 4
hej župy župy okolo chalupy

-3 -4 3 ---3-3 4
hej župy župy žup