My jsme ti Pražáci

My jsme ti Pražáci
autor: K. Hašler

zapsal Petkon

1.poloha/ C harmonika - C dur/

5 5 -5 6 6 5 6 -5 5 -4
My jsme ti Pražáci vltavská krev

-5 -5 6 -6-6-7 -8 -7-6 6
my Prahu nedáme za celý svět

6 6 -6 6 -5-5 5 5 6 5 -4-4
/: my Prahu nedáme radši ji zbouráme

5 5 -5 6 6 5 -5 5 -4 4
radši ji zbouráme zbouráme hned :/

My jsme ti Pražáci vltavská krev
třesem se na práci každý jak lev
/: my Prahu nedáme radši ji zbouráme
radši ji zbouráme zbouráme hned
my Prahu nedáme radši ji zbouráme
radši ji zbouráme zbouráme hned :/