Můj koníčku ryzovraný

Můj koníčku ryzovraný

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

---3 ---3 5 5 5 4 -3 ---3
Můj ko--níčku ryzovraný

5 5 -6 -6 -4 5-5 5
proč si smutný neveselý

5 5 -6 -6 6 -5 5 -4
/: či ťa trápí zbroja moja

4 -4 5 5 5 4 -3 ---3
lebo šabla oce-lo--vá :/

Mňa netrápí zbroja moja

ani šabla ocelová

/: A mňa trápjá tvé ostrožky

co bodajú moje bočky :/

Bubny bijú trúby vřešťá

daj nám bože daj nám ščesťá

/: ocel skáče po oceli

rúbajú sa chlapci smělí :/