Morituri te salutant

MORITURI TE SALUTANT: KAREL KRYLL

---
(z LP - Bratříčku zavírej vrátka)

Zapsal Old sweat

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 -4 5 ---3 5 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 5 5
1) Cesta je prach a štěrk a u--du--sa--ná hlí-i-na

5 -5 5 -6 -6 6 -6 6 -5 5
a še-dé šmou-hy kre-slí do vla-sů

5 -5 5 -6 -6 6 -6 6 -6 6 -5 -5 5 -4 5
a z hvě-zdných drah má šperk co ka-me-ním se spí-í-ná-á

5 -4 4 -3 -3 -3 ---3 3 -3 ---3
a pír-ka tou-hy z-kří--del Pe--ga--sů

2) Cesta je bič Je zlá jak pouliční dáma
Má v ruce štítky v pase staniol
a z očí chtíč jí plá když háže do neznáma
dvě křehké snítky rudých gladiol

---3 -3 3 -4 -4 4 -4 4 -3 -3 -3 4 -4 -4 4 -3
R: Ser-žan-te pí-sek je bí-í-lý jak pa-že Da-ni-e-ly

4 4 -4 5 -4 4 4 4 -4 5 5 -4 4
Poč-kej-te chví-i-li mé o-či u-vi-dě-ly

-4 -4 5 -5 5 -4 -4 -4 5 -5 -5 5 -4
tu straš-ně dá-á-vnou vte-ři-nu za-po-mně-ní

-5 5 -4 -5 5 5 -4 -4 -5 -6 -6 6 -5
Ser-žan-te má-á-vnou a bu-dem za-svě-ce-ni

5 5 5 5 5 5 5 5
Mo-ri-tu-ri te sa-lu-tant

5 5 5 5 5 -4 4 -3
Mo-ri-tu-ri te sa-lu-tant

3) Tou cestou dál jsem šel kde na zemi se zmítá
a písek víří křídlo holubí
a marš mi hrál zvuk děl co uklidnění skýtá
a zvedá chmýří které zahubí

4) Cesta je tér a prach a udusaná hlína
mosazná včelka od vlkodlaka
rezavý kvér můj brach a sto let stará špína
a děsně velká bílá oblaka

R: Seržante písek je bílý jak paže Daniely
Počkejte chvíli mé oči uviděly
tu strašně dávnou vteřinu zapomnění
Seržante mávnou a budem zasvěceni
Morituri te salutant
Morituri te salutant