Montgomery

Montgomery

Text: Míla Jaroš
Hudba: ??
6. poloha ( C harmonika - F )
Zapsal: ???
KOntrola: Old sweat

Rec:
Dávno utichly boje, i vítr odvál dunění kopyt někam tam, kde
se vyprahlá poušť trávy snoubí s obzorem, dávno pohasl lesk
v očích dívky, již osud zanechal tak samotnou, se srdcem
navždy, navždy prázdným.

-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
Déšť ti, holka, smáčel vlasy, z tvých očí zbyl prázdný kruh,
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 -6 6 -5
kde jsou zbytky tvojí krásy, to ví dneska snad jen Bůh.

Ref:
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
Z celé jižní eskadrony nezbyl ani jeden muž,
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 -6 6 -5
v Montgomery bijou zvony, déšť ti smejvá ze rtů rúž.

-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
Na kopečku v prachu cesty leží i tvůj generál,
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5-5 6 6 -6 6 -5
v ruce šátek od nevěsty, ale ruka leží dál.

Ref: Z celé jižní eskadrony ...

-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
Tvář má zšedivělou strachem, zbylo v ní pár těžkejch chvil,
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 -6 6 -5
proužek krve stéká prachem, déšť mu slepil vlas jak jíl.

Ref: Z celé jižní eskadrony ...

-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 5 -4 4
Déšť ti šeptá jeho jméno, šeptá ho i listoví,
-5 6 -6 4 -5 5 5 -4 5 -5 6 6 -6 6-5
lásku měl rád víc než život, to ti nikdy nepoví.

Ref: Z celé jižní eskadrony ...