Mikulecké pole

Mikulecké pole
autor : Fanoš Mikulecký

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 3 4 -4 5 4 6 6 -6 -4 -4 -4
/: Mikulecké pole hluboko o--ra-né :/

5 6 6 6 -6 6 -5 5 4 -4
/: o-rali ho hej ha-aj o-rali

4 5 5 -5 5 -4 4
milého ko-ně vrané :/

/: Koně ho orali šohajek rozséval :/
/: a na nebi hej haj vysokém
skřivánek pěkně zpíval :/

/: V mikuleckém poli žitko už dozrálo :/
/: šohajci ho hej haj posékli
švarné dívča svázalo :/