Mikulecká dědina

Mikulecká dědina
autor: Fanoš Mikulecký

zapsal Petkon

1.poloha/ C harmonika - C dur/

1 2 3 3 3 ---2 2 3 ---2 2 -1 ---3 3 ---2 2
Mikulecká dě-di---na ma-lo---vaná ma--lo-va--ná

3 3 ---3-3 4 4 -3 ---3 3 3 --2-2 -3---3 3 ---2
a v ní bý-vá moja mi-lá a v ní bý-vá mo-ja mi-lá

2 2 -2---2 2 2 -1 1
frajárečka starodávná

3 3 ---3-3 4 4 -3 ---3 3 3 --2-2 -3---3 3 ---2
a v ní bý-vá moja mi-lá a v ní bý-vá mo-ja mi-lá

2 2 3 ---2 2 2 -1 1
frajárečka starodávná

Když já jedu dědinú s jatelinú s jatelinú
hledím na tu zahrádečku hledím na tu zahrádečku
kde sem stával s frajárečkú
hledím na tu zahrádečku hledím na tu zahrádečku
kde sem stával s frajárečkú

U zahrádky lavečka je nizúčká je nizúčká
kalina tam nad ňú voní kalina tam nad ňú voní
druhý šohaj s milú chodí
kalina tam nad ňú voní kalina tam nad ňú voní
druhý šohaj s milú chodí

Mikulecká dědino malovaná malovaná
dyž ťa v tichej noci přejdu pod okénko milej dojdu
jak ťa milá zapomenu
dyž ťa v tichej noci přejdu pod okénko milej dojdu
jak ťa milá zapomenu

1.poloha o oktávu výš

4 5 6 6 6 -5 5 6 -5 5 -4 -6 6 -5 5
Mikulecká dědi-na malo-vaná ma-lo-va-ná

6 6 -6 -7 7 7 -7 -6 6 6 +6 6 -7 -6 6 -5
a v ní bý-vá moja mi-lá a v ní bý-vá mo-ja milá

5 5 6 -5 5 5 -4 4
frajárečka starodávná

6 6 -6 -7 7 7 -7 -6 6 6 +6 6 -7 -6 6 -5
a v ní bý-vá moja mi-lá a v ní bý-vá mo-ja milá

5 5 6 -5 5 5 -4 4
frajárečka starodávná