Měla babka čtyři jabka

Měla babka čtyři jabka

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 6 4 4 -3 -4 3 3
Měla babka čtyři jabka

-5 -5 5 -4 5 -6 6
a dědoušek je-en dvě

5 6 4 4 -3 -4 3 3
dej mi babko jedno jabko

-5-5 5 -4 -4 4
budeme mít stejně

Měl dědoušek měl kožíček
a babička ju-upku
pojď dědoušku na mazurku
já si s tebou dupnu