Mein Leibne Augustin

Mein Leibne Augustin (Německá z dob války a nebo starší)

6 -6 6 -5 5 4 4 -4 3 3 5 4 4
6 -6 6 -5 5 4 4 -4 3 3 4