Medicinman

MEDICINMAN

hudba/text: Z.Rytíř
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat

6. poloha /C harmonika - F dur/ orig. C dur(harm. G)

-6 6 -5 -6 -5 -5 6 -5 -4
1. Me-di-cin-man při-jel prá-vě k vám

-6 6 -5 -6 -5 6 -5 -6 -5 4
me-di-cin-man jen vy-lo-žím svůj krám

-6 6 -5 -6 -5 6 -5 6 -5 -4
me-di-cin-man z klo-bou-ku střá-sám prach

-5 -6 -6 -6 -6 6 6 6 6 -6 6 -5 -5 -4
mám pro kaž-dý-ho bal-zám a lé-ky v lah-vič-ká-ách

-5 6 -5 6 -5 6 -5 6 -5 5 6 5 -4 4
tak dej tu ru-ku z kvé-ru, ze mně ne-mu-síš mít strach

2. Medicinman přijel právě z hor
medicinman, tulák a prospektor
medicinman a mé distinct show
mám jen starý banjo se starou písničkou
tak sundej tamten plakát, že se hledá ňákej Joe

-6 6 -5 -6 -5 6 -5 6 -5 6 -5 6 -4
R. Me-di-cin-man co já s tou ob-sta-rož-ní mu-lou

-5 -5 -6 -5 -5 -4 4
vi-děl ka-ňó-nů a měst

4 -4 4 5 5 5 4 -4 4 -4 4 5 5 5 4 -4
a pře-py-cho-vejch sa-ló-nů a div-nejch stráž-ců zá-ko-nů

4 -4 4 -4 4 4 4 ---3
a dlouhejch ne-ko-ne-čnejch cest

-5 6 -5 6 -5 6 -5 6 -4
Jó žít se dá i s pa-ní Smů-lou

-5 -5 -5 -6 -5 -5 -4 4
v tom je ten za-ko-pa-nej pes

4 -4 4 5 5 5 4 -4 4 -4 4 5 5 5 4 -4
bejt vě-čně vě-ků bez šan-ce a kou-kat na ty pro-hnan-ce

4 -4 4 -4 4 4 4 ---3
jak ta-haj z ru-ká-vu pět es

3. Medicinman přijel právě sem
medicinman se svým nákladem
medicinman, jenom pojďte blíž
když můj lék ti nepomůže, tak s ním boty zalepíš
a dej tu pušku stranou, než si vážně ublížíš

R. Medicinman, to já s tou rozvrzanou károu
i mizení jsem předváděl
z hlídanýho lapáku, já, prodavač dryáků
v sudu jsem Niagáru sjel
Já a obchodníci s děštěm, nikomu nezkřivíme vlas
děláme, co umíme, pekelně se snažíme
a příště přijedeme zas