Marjánko, Marjánko

Marjánko, Marjánko

Zapsal netopyyr
Kontroloval Old sweat

1.poloha / C harmonika - C Dur /

6 6 -5 -5 5 5 5 -4 5 -5
Marjánko, Marjánko, Marjánko má,

-6-6 6 6 -5-5 -5 5 -5 6
zavaž mi šáteček na uzle dva,

6 6 -5 -5 5 5 5-4 5 -5
zavaž, zavaž, zavaž, dítě zlatý,

-6-6 6 6 -5-5 -5 6 -5 5
aby se nemohl rozvázati.

Já bych ti šáteček zavázala,
jen kdyby paňmáma nebránila,
ta naše paňmáma tuze brání,
že nemáš peníze, pole žádný.

Paňmámo, paňmámo nebraňte mi
vždyť já jsem bohatší, nežli jste vy
já mám dvě poctivý zdravý ruce
a vaší Marjánky věrný srdce.