Mařenka

Mařenka

hudba, text: J.Nohavica
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - a moll / orig. v h moll / D harmonika /
1.verze :

5 5 5 5 -4 4 5 5 -5 5
Ne-plakej Ma-řen-ko počkej na mě

-4 -4 -4 -4 4 -3 4 4 -4 4
chtěl jsem ti na-bídnout svoje rá-mě

4 4 4 -3 ---3 4 4 4 -4 4
če-ká nás ces-ta tr-no-vým houštím

-3 -3 -3 -3 ---3
3 ---3 ---3 -3 ---3
já svoje Ma-řen--ky ne---o
pouštím

Jdu jenom v košili ty v kabátku
cestu jsme ztratili hned zpočátku
blikají dvě hvězdy temnou nocí
Pámbů nás zanechal bez pomoci

Drž se mě za ruku v zimě této
snadné a lehké nebude to
kdo jiný líp to ví nežli my
vyhnaní do tmy a do zimy

Odlétli ptáci odplula loď
ty kdo jsi bez viny kamenem hoď
pravda a láska ta pro nás není
a kdo se ohlédne ten zkamení

Já ženich a ty má nevěsta
co nás to potkalo na cestách
neptej se stejně ti nepoví
za stromy dva vlci hladoví

Dva vlci s jizvami na těle
z oblohy svržení andělé
nepoví mlčí mají hlad
jediný na světě já tě mám rád

Jediný na světě k tobě praví
udělám ohýnek z listů trávy
až bude plápolat v stromových kůrkách
já budu Křemílek ty Vochomůrka

Vyšplhám větvemi do koruny
cestu nám osvětlí oko Luny
přes rokle výmoly přes jámy
půjdeme a milost nad námi

4 4 4 4 -3 ---3 4 -4 4
přes rokle vý-mo-ly přes já--my

-3 -3 -3 ---3 5 -4 4 -3 ---3
půjde-me hm
hm--hm---hm--hm--hm

2.verze / o oktávu výš/ :

8 8 8 8 -8 7 8 8 -9 8
Ne-plakej Ma-řen-ko počkej na mě

-8 -8 -8 -8 7 -7 7 7 -8 7
chtěl jsem ti na--bídnout svoje rá-mě

7 7 7 -7 -6 7 7 7 -8 7
če-ká nás ces-ta tr-no-vým houštím

-7 -7 -7 -7 -6 --6 -6 -6 -7 -6
já svoje Ma-řen-ky ne-o--pouštím

....

7 7 7 7 -7 -6 7 -8 7
přes rokle výmo-ly přes já--my

-7 -7 -7 -6 8 -8 7 -7 -6
půjde-me hm--hm--hm--hm--hm--hm

3.verze, 6.poloha s overblow na 6.dírce / A dur harmonika - h moll /

-6 -6 -6 -6 6 -5 -6 -6 +6! -6
Ne-plakej Ma--řen-ko počkej na mě

6 6 6 6 -5 5 -5 -5 6 -5
chtěl jsem ti na-bíd-nout svoje rá-mě

-5 -5 -5 5 -4 -5 -5 -5 6 -5
če-ká nás ces-ta tr-no-vým houštím

5 5 5 5 -4 --4 -4 -4 5 -4
já svoje Ma-řen-ky ne--o---pouštím

....

-5 -5 -5 -5 5 -4 -5 6 -5
přes rokle vý--moly přes já-my

5 5 5 -4 -6 6 -5 5 -4
půjde-me hm--hm--hm--hm--hm--hm