Malý velký muž

Malý velký muž
hudba a
text: T.Linhart

Pacifik

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 5 -6 -6 -6-7 -6
Dokud tráva bude růst

-6-7 7 7 -7 -6 7 7 7 -7 -6
řeky potečou a stoupat bude dým

-6-6 -6-6 6 -6 -7 -7 -7 -6 6
léta u-tečou a kam jen padne stín

6 6 6 6 6 -6
země tvá bude tvou

5 5 -5-5 -5 6 -6
Dokud noci střídá den

-5 6 -6-6 6 -5 5 5 5 -5 6
ví-tr bude vát a mraky poplujou

5 -5 6 6 -5 5 -4 -4 -4 5 -5
slunce bude plát a tak jak léta jdou

5 5 5 5 5 -6
země tvá bude tvou

6 7 7 7 -8 7
R.: Jen malý velký muž

7 -8 8 8 -8 7 7 7 7 -8 7
tolik dobře věděl co je vostrej nůž

7 -8 8 8 -8 7
smutek prázdných sedel

malý velký muž čekal svý znamení

6 7 7 7 -8 7 7 -8 8 8 -8 7
jen malý velký muž žehnal ohni sílu

7 7 7 -8 7 7 -8 8 8 -8 7
z rudých kamenů vítal dýmku míru

7 7 7 -8 7
přesto pohřbil sen

7 7 -8 -8 -7 6 -6
velký sen u Wounded Knee

Dokud tráva bude růst
ruce špinavý až v pláni vztyčí kříž
řeky zastaví se plakat neslyšíš
slunce zář krvavou

Dokud noci střídá den
slova neplatí a co je vlastně jen
ono prokletí co padlo na tvou zem
na tvou zem ztracenou

R.: Jen malý velký muž ...

Dokud tráva bude růst
rány nezhojí a neopláchne déšť
řeky nespojí se v jeden silný proud
silný proud nadějí

Dokud noci střídá den
srdce zlomená a jejich dávný sen
skalní ozvěna už nevrátí tvou zem
silný proud nadějí

R.: Jen malý velký muž ...

R.: Jen malý velký muž žehnal ohni sílu
z rudých kamenů vítal dýmku míru
přesto pohřbil sen
velký sen o Wounded Knee