Malý přítel z města N

Malý přítel z města N
hudba: M.Arbex

text: Z.Borovec
J.Mayer

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

5 6 4 -4 -4 5 -5 -6 6 4 5
Chodil mi hrát je-den refrén je-nom ten

5 6 4 -4 -4 5 -5 -6 6 4 5
měl jsem ho rád ma-lý přítel z města N

-6 -6 7 7 7 -7 -6 6
s větrem hrál si svou pí-seň dál

-7 -7 -7 -7 -6 6 -4
já ho ví-dal já ho znal

4 4 -6 6 4 -6 6
v modrých džínsách jak fou-ká

4 -6 -6 7 7 7 -7 -6 6
jen s větrem jak by vlál slunci vstříc

-7 -7 -7 -6 6 -4
co tou pís-ní chtěl říct

-4 5 -5 -6 6 -3 4
že je živ a zdráv nic víc

Nad můstkem stál oči modré víc než den
mlčel a hrál malý přítel z města N
s větrem hrál si svou píseň dál
já ho vídal já ho znal
v modrých džínsách jak fouká
jen s větrem jak by vlál slunci vstříc
co tou písní chtěl říct
že je živ a zdráv nic víc

5 5 4 5 5 4 3 3 3
Ho-chu můj ne-slyším hraj mi dál

Dodnes když spím a když vchází s jitrem den
vrací se s tím malý přítel z města N
s větrem hraje svou píseň dál
já ho vídám já ho znám
v modrých džínsách jak fouká
jen s větrem jak by vlál slunci vstříc
co tou písní chce říct
že je živ a zdráv nic víc

Hochu můj neslyším hraj mi dál