Malý hošík černovlasý

Malý hošík černovlasý

zapsal Petkon

1.poloha/ C harmonika- C dur/

3 3 5 5 -4 -4 4 3 ---3 ---3 -5 -5 5 5 -4
Malý hošík černovlasý ma - min - ce si stěžoval

-3 -4 6 -6 6 -5 5 4 5 -5 5 -4 5 -4 4
že ho děvče okla-malo které věrně miloval

-3 -4 6 -6 6 -5 5 4 5 -5 5 -4 5 -4 4
že ho děvče okla-malo které věrně miloval

Vzpomeň ty si Milko drahá na tu malou lavičku
kde jsme spolu sedávali zvečera při měsíčku
kde jsme spolu sedávali zvečera při měsíčku

Kolikrát jsem se tě ptával zdali mě ty ráda máš
a ty jsi mi říkavala že jiného nelíbáš
a ty jsi mi říkavala že jiného nelíbáš

Oči černé oči zrádné hluboké jak lidský žal
kolikrát jsem na vás vzpomněl tolikrát jsem zaplakal
kolikrát jsem na vás vzpomněl tolikrát jsem zaplakal

Oči černé oči zrádné já jsem vás měl tolik rád
než jsem z vojny domů přišel už vás měl můj kamarád
než jsem z vojny domů přišel už vás měl můj kamarád

Tak žaloval když umíral malý hošík dvacet let
na svou milovanou dívku své mamince naposled
na svou milovanou dívku své mamince naposled