Loučení, loučení

Loučení, loučení

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika- C dur/

4 6 -5 5 -4 4 6 7 -6 6 -5 5 -4
Loučení loučení což je to těžká-á věc

5 6 5 6 -6 6 -5 5 -4 -5 -4-5 6 -5 5 -4
/: když se musí rozloučiti když se musí rozloučiti

4 6 -5 5 -4 4
s panenkou mládenec :/

když jsme se loučili oba jsem plakali
/: oba jsme si bílým šátkem oba jsem si bílým šátkem
oči utírali :/

Když jsem se loučili pod zeleným stromem
/: vždycky jsem ti říkávala vždycky jsem ti říkávala
že svoji nebudem :/

Až já půjdu lesem budu plakat hlasem
/: dám si klobouček na stranu na panenku zapomenu
a budu zas vesel :/