Lásko, bože, lásko

Lásko, bože, lásko

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 -3 4 -4 4 -4 --4 -4 5 -5-4
Lásko Bože lásko kde ťa ludé berú

-5 5 -4 4---3 3 3 4 -3 4 -4 4
na horách nerosteš v poli ťa nesejú

-5 5 -4 4---3 3 3 4 -3 4 -4 4
na horách nerosteš v poli ťa nesejú

Kdyby sa ta láska na poli rodila
nejedna panenka pro ňu by chodila
nejedna panenka pro ňu by chodila

Ale sa ta láska na horách nerodí
nejedna panenka předčasně porodí
nejedna panenka předčasně porodí

Ľúbosti ľúbosti mala som ťa dosti
ale už ťa nemám ani medzi prsty
ale už ťa nemám ani medzi prsty