Kříž z plastiku

Kříž z plastiku tradicionál /M.„Skunk“ Jaroš

W.Daněk

zapsal Petkon

1.poloha / C dur harmonika - C dur/ orig. v D dur

5 -5 6 6 6 6 -6 6 5 -4
R.: Ať si ne-be řve a ne-bo chlístá

4 4 4 4 -4 4 -3 ---3
z plastiku mám svýho Krista

3 3 4 4 5 5 -4 4 -4
nad vo-lantem přímo před sebou

5 -5 6 6 6 6 -6 6 5 -4
v týhle válce se moc lehko chcípá

4 4 4 4 -4 4 -3 ---3
Krista mám u svýho džípa

3 3 4 4 5 -4 4 -3 4
nad vo-lantem přímo před se-bou

Moje máma mi ho kolem krku dala
když mě ještě kolíbala
doma tam co roste bavlna
tam kde mně Měsíc jasně svítil
kde jsem v řece štiku chytil
tam kde můj táta hrob má

R.: Ať si nebe řve a nebo chlístá ...

Zbyl mě jenom Kristus a má víra
a v předním skle velká díra
hadry benzínem načichlý
z volantu mi zbyla půlka
a v krku mě pálí kulka
Kristus se houpá na kříži

R.: Ať si nebe řve a nebo chlístá ...