Krinolína

Krinolína
hudba,text: J.Velinský / Kapitán Kid /

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika - F dur /

4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 6 -5 6
Jsem v krino-lí--ně la-ri-a--tu o--ble-čen mou ko-ši--lí je ti-chá sa-va-na

4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 6 -5
a v sedle sním svůj kostko-va-ný táhlý sen sen om-še-lé-ho Do-na Ju-a-na

-5 -5 -5 5 5 -6 6 -5 5 -4 -5 5 5 5 5 5 5 -5 6 -6 6
ti--sí-ce krásek vo-ní šalvějí mou lásku sosny stínem o--plácí --í

4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 6 6 -6 -6 -6 -6 6 -5 5 6 -5
jen na ko-ni se se mnou projet ne-chtějí dál ve větru sem tam se ky-mácí

4 -4 5 -5 -5 -5 -5 -5 -6 6 -5 5 5
R.: Měsíc mě o--značko-val cejcho-vadlem le-sů

5 -5 5 -4 -4 -4 -4 -4 -5 5 -4 5 6
sombre-ro z kaktusů si vy-zý-va-vě ne-su

4 4 4 -6 -6 --6 --6 6 5 6 5 5 -5 6 -5 5 -4 4
je mo-je lá-hev dáv-no do-pi-ta a v dáli tepou kopy- ta

Že pistole už Oklahomou nezazní to nemrzí mě bude aspoň klid
a že se ráno jako jindy rozední je lepší nežli zlato objevit
hacienda v dáli není má a nepatří mi stáda kolem ní
a jestli mě tu vůbec něco dojímá tak na dně kapsy tabák poslední

R.: Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesů …

I Llano Estacado zná můj zpěv u Tennessee jsem řval do hřmění stád
jsem zkřivený a hořký jako babí hněv ač mrtev přesto žiju napořád
v nábojích prach mám z dálných cest já brodil řeky projel údolí
žíznil jsem v poušti viděl tisíc měst mám koně laso hlad a pistoli

R.: Měsíc mě označkoval cejchovadlem lesů …