Kousek lásky

(Good Christian Soldier)
KOUSEK LÁSKY
hudba/text: R.J.Bare/B.J.Shaver

M.Bukovič
zpěv: M.Tučný

zapsal Old sweat
pro harmoniku Coutry ladění

2.poloha / C harmonika - G dur/ orig. D dur

-3 -3 -3 4 -3 ---3 ---3 ---3 -3 ---3 3
1. Cho-dím ze-mí rá -ád jsem všu -de do -ma

-4 -4 -4 -4 -4 -4 ---3 ---3 ---3 -3
a růz-né li-di všu-de pot -ká -vám

4 -4 5 5 5 -5 6 6 -5 5 5 -4 3 ---3 -3
i když ně-kte-ří jsou dob-ří ji-ní za moc ne -sto -jí

-3 ---3 ---3 ---3 ---3 ---3 ---3 ---3 ---3 --2
je pod -stat -né že nik -de nej -sem sám

-3 -3 -3 -3 -3 -3 ---3 ---3 -3 ---3 3
2. A ne-zá-le-ží na tom ku -dy cho-dím

-4 -4 -4 -4 -4 -4 ---3 ---3 ---3 -3
je hlavní že si s lid-mi ro -zu -mím

4 -4 5 5 5 -5 6 6 -5 5 5 -4 3 ---3 -3
přitom ne-mu-sím moc mluvit sta-čí když jim za-zpí-vám

3 ---3 -3 -3 -3 4 -3 ---3 3 --2 -2
se svou písní já se všu-de do-mlu-vím

4 -4 5 5 5 -5 6 6 -5 5 5 -4 3 ---3 -3
R: Kousek lásky stále nosím s sebou ve všech pí-sních svých

4 -4 5 5 5 -5 6 6 -5 5 -4
nikdo z vás se dávno neptá co jsem zač

5 5 5 5 5 -5 -5 -5 -4 -3 -3 -3 -3 -3
každý ví že se u-mím smát kde chtějí slyšet smích

-3 4 4 4 4 4 -3 ---3 3 ---3
a pláču tam kde na mís -tě je pláč

3. Povídám si s každým, koho potkám
mám všechny lidi stejnou měrou rád
chodím zemí dál a doufám, že mi lidé rozumí
a říkám vám co víc si můžu přát
R: