Košulenka tenká

Košulenka tenká

zapsal Petkon

6.poloha / C harmonika - D moll/

-4-4-4 5 -5 -4 6 6 6 -5 5 -4
Košulenka tenká na brehu le-žala

-4 4 5 -5 6 -5 6 -5 6 -5 5 -4
/: snáď sa milý kúpal dyž byla ne-děla :/

Já sem sa nekúpal já sem koně brodil
/: snáď ňa ten šimlíček do tej vody shodil :/

Koníček ňa shodil do tej hlubočiny
/: že sem si nevšímal chudobnej děvčiny :/