Kosmickej vandr

KOSMICKEJ VANDR
hudba: Z.Rytíř

text : Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný/Z.Rytíř

zapsal Old sweat

1.poloha /c harmonika - C dur/ Orig. G dur

5 5 5 5 5 5 5 4
1. Vem mě na kosmickej vandr

-4 -4 -4 4 5 -4 4 -4 4
přece bys v tom brácho, ne-jel sám

5 5 5 5 5 5 -5 5
Jen si zbalím ten svůj bá-gl

-4 -4 -4 4 5 -4 4 -4 4
a od-pá-lím čun-dr ke hvězdám

-6 -6 -6 -6 -7 -6 6 -4 -4 5 4
kdy-by to tak šlo si stopnout ra-ke-tu

-6 -6 -6 -6 -7 -6 6 5 -4 -4 5 4
a ne-chat se šoupnout na ji-nou pla-ne-tu

4 4 5 -4 4 ---3 4
třeba támhletu a říct

5 5 5 5 5 5 5 5 4
hej vem mě na kosmickej van-dr

-4 -4 -4 4 5 -4 4 -4 4
přece bys v tom brácho nejel sám

2. Tam někde blízko mléčné dráhy,
kam se lidi málo dostanou.
Tam čeká na nás malá hvězda
s modrou nedotčenou savanou.
Usneme tam v trávě líp než v peřinách,
probudí nás ráno rosa na víčkách,
skoro jak v písničkách.
Tam někde blízko mléčné dráhy,
kam se lidi málo dostanou.

3. Tam chladná voda v říčkách zurčí
a nad ní čistej tetelí se vzduch.
Po dešti duha směr mi určí
a nikde betonovej jízdní pruh.
To ticho ruší pouze křídla motýlí
a zvěř u napajedla, když se večer nachýlí.
Tam chladná voda v říčkách zurčí
a nad ní čistej tetelí se vzduch.

Usneme tam v trávě líp než v peřinách,
probudí nás ráno rosa na víčkách,
jako v tvejch písničkách.

4. = 1.