Koníčky

Koníčky
hudba: lidová

úprava: Čechomor

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 -5 5 -4 4 -3 ---3
Když jsem koval koníčky

5 5 -6 -6 6 -5 5
byl jsem u svý Han-čič-ky

5 5 -6 -6 6 -5 5 -4
ne-chtěla mě do-mů pustit

4 -4 5 5 4 -3 ---3
až ne-bu-dú hvězdičky

5 5 -6 -6 6 -5 5 -4
ne-chtěla mě do-mů pustit

4 -4 5 5 4 -3 ---3
až ne-bu-dú hvězdičky

Hvězdičky už nebyly
a já jsem řek svý milý
pojď má milá vyprovoď mě
vyprovoď mě na chvíli
pojď má milá vyprovoď mě
vyprovoď mě na chvíli