Kometa

Kometa

hudba,text: J.Nohavica
zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll /

5 5 5 5 5 -5 5 5 5 5 5 -4
Spatřil jsem ko-me-tu ob-lo-hou le-tě-la

4 4 4 4 4 -3 ---3 ---3 ---3 ---3 4 5
chtěl jsem jí za-zpívat o
na mi zmi---ze-la

-4 -4 -4 -4 -4 4 -3 -3 -3 -3 ---3 3
zmize-la ja-ko laň u le-sa v remíz---ku

5 5 5 5 -5 5 5 5 5 5 -5 5
v očích mi zbylo jen pár žlutých pe-níz-ků

Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem
až příště přiletí my už tu nebudem
my už tu nebudem ach pýcho marnivá
spatřil jsem kometu chtěl jsem jí zazpívat

5 -5 5 5 -5 5 -4 5 -4
R.: O vo-dě o trá-vě o le-se

-4 5 -4 -4 5 -4 3 4 -4 5 -5 5
o smrti se kterou smí-í-řit ne-jde se

4 -4 4 4 -4 4 -3 4 -3
o lás-ce o zra-dě o světě

-3 4 -4 -4 5 -4 -4 5 -4 5 5 4 -3 ---3 ---3
a o všech li-dech co kdy žili na té-hle plane---tě

Na hvězdném nádraží cinkají vagóny
pan Kepler rozepsal nebeské zákony
hledal až nalezl v hvězdářských triedrech
tajemství která teď neseme na bedrech

Velká a odvěká tajemství přírody
že jenom z člověka člověk se narodí
že kořen s větvemi ve strom se spojuje
krev našich nadějí vesmírem putuje

R.: Na na na ....

Spatřil jsem kometu byla jak reliéf
zpod rukou umělce který už nežije
šplhal jsem do nebe chtěl jsem ji osahat
marnost mě vysvlékla celého donaha

Jak socha Davida z bílého mramoru
stál jsem a hleděl jsem hleděl jsem nahoru
až příště přiletí ach pýcho marnivá
my už tu nebudem ale jiný jí zazpívá

R.: O vodě o trávě o lese
o smrti se kterou smířit nejde se
o lásce o zradě o světě
bude to písnička o nás a kometě