Kočovníci

Kočovníci australská lidová

text: K.Ulbert
Greenhorns

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - A moll / orig. C moll /Es harmonika /

5 5 ---3 -3 4 4 4 -4 -4 4 -4 5 5
Stáda hnát je pěknej job k jatkám stepí dlouhou

5 5 5 ---3 -3 4 4 4 5 -4 -4 4 -4 5 5
jak honákem se můžeš stát já řeknu pravdu pouhou

5 5 5 5 5 6 -6 6 5 5 5 6 6 6
to chtěli skot pro Queensland do Campsey jak je zvykem

-6 -6 -6 6 5 5 5 4 -3 -3 4 -3 ---3 ---3
přišel jsem a vzali mě a tak jsem kočovní---kem

5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 6
R.: Tak podej kolem láhev podle starejch zvyků

-6 -6 -6 6 5 5 5 5 -3 -3 4 -3---3 ---3
na zdraví se dneska pije s bandou kočovní--ků

5 5 5 ---3 -3 4 4 4 5 -4 -4 4 -4 5 5
Už dobytek se počítá a všechno už se chystá
5 5 ---3-3 4 4 4 5 -4-4 4 -4 5 5 atd.
muži se--dí na koních a brzo hnem se z místa
jsou zlý i dobrý tady Ir Němec v jednom šiku
advokáti doktoři v tý bandě kočovníků

R.: Tak podej kolem láhev ...

Já takhle ráno stáda pás kde tráva byla svěží
že přerazí mě ať jdu pryč hned usedlík sem běží
já říkám tiše brácho já bouchám někdy mžikem
tady mluvíš s poctivým cti dbalým kočovníkem

R.: Tak podej kolem láhev ...

Prej dobytek nám zabaví no tohle pro nás není
je moc těžký nás nachytat a přimět k zaplacení
a maso v krámě koupit je proti našim zvykům
zaběhlej se najde kus ten patří kočovníkům

R.: Tak podej kolem láhev ...

A děvče v Sydney povídá pryč nechoď jsem tak sama
já na to škoda do sedla už nevejde se dáma
tak chlapci táhnem zpátky ať kdo chce co chce říká
někde poblíž Marano prej hledaj kočovníka

R: Tak podej kolem láhev ...

+ na zdraví se dneska pije s bandou kočovníků ...