Kočárem mým je vagon uhlí

KOČÁREM MÝM JE VAGON UHLÍ (Or I am gonna leave)

hudba: H.Williams
text : H.Williams/J.Vyčítal
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

2.poloha /C harmonika - G dur/ orig. G dur

-2 -2 -3 -2 -2 -4 -4 -4
1. Z lo-ko-mo-ti-vy stoupá dým

-3 -4 -4 -4 -2 -2 -2 -4 -3 -2
a já se z války do-mů na-vra-cím

-2 -3 -2 -4 -4 -4 -4 6
ne však jak ge-ne-rál Le-e

-3 -3 -3 -4 -4 -4 4 -3 -2
ko-čá-rem mým je va-gon uh-lí

---3 3 ---3 3 ---3 3 --3 3 ---3 3 ---3 3 --3
R: Roz-tr-ha- ný bo-ty mám a ro -ze -dra-nej vak

3 -3 3 3 3 3 3 3 3 -4 4 -3 3
a vod-vá-ží mě dej-cha-vič-nej ná-á-kla-ďák

3 3 -3 3 -4 -4 -4 -4 6
prohrál jsem jak ge-ne-rál Le-e

-3 -3 -3 -4 -4 -4 4 -3 -2
kočárem mým je vagon uh-lí

2. Z lokomotivy stoupá dým
a já už brzo dolů seskočím
a budu zas v tom kraji svým,
tam, kde to znám, a tam, kde bydlím.

R: Roztrhaný boty mám......