Keby ste to mamko moja věděli

Keby ste to mamko moja věděli

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

7 7 -7 -7 -7 -6 6 5 6 6 -5 -5 6 5
Keby ste to mamko moja věděli věděli

7 7 -7 -7 -7 -6 6 5 6 6 -5 -5 6 5
jaký su já bez frajárky nezdravý nezdravý

5 6 6 6 -6 6 -5 5 -5 6 -6 -5 5 -4
/: veru by ste celé noci nespali nespali

7 7 -7 -7 -7 -6 6 5 6 6 -5 -5 6 5
co by ste ně frajárenku hledali hledali :/

Moja milá zadrímala já som spal já som spal

a kdosi ně za klobúčkem pérko vzal pérko vzal

/: a to bylo z pěknej modrej fialky fialky

škoda mojéj starodávnej frajárky frajárky :/