Když jsem k vám chodíval

Když jsem k vám chodíval

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

3 4 4 4 -4 5 5 -4 -4-4
když jsem k vám chodíval přes ty lesy

6 5 5 -4 4 -4 4
ach ouvej přes ty lesy

3 4 4 4 -4 5 5 -4 -4-4
bývalas má milá veselejší

6 5 5 -4 4-4 4
ach ouvej veselejší

6 5 5 6 -5 5 -5 -4
Ale tedˇ jsi holka bledá

6 5 5 6 -5 5 -5 -4
ale tedˇ jsi holka bledá

3 4 4 4 -4 5 5 -4 -4-4
snad že ti srdéčko vyspat nedá

6 5 5 -4 4 -4 4
ach ouvej vyspat nedá

Když jsem k vám chodíval přes kaluže
ach ouvej přes kaluže
bývalas má milá jako růže
ach ouvej jako růže
ale tedˇjsi holka bledá ...

Když jsem k vám chodíval pod okýnko
ach ouvej pod okýnko
bývalas má milá krev a mlíko
ach ouvej krev a mlíko
ale tedˇjsi holka bledá...

Když jsem k vám chodíval na dvoreček
ach ouvej na dvoreček
chodíval za tebou mysliveček
ach ouvej mysliveček
mysliveček šel za lesy
mysliveček šel za lesy
takže má panenka smutek nosí
ach ouvej smutek nosí

2.poloha / C harmonika - G dur/

-1 3 3 3 ---3 -3 -3 ---3 ---3---3
Když jsem k vám cho--dí--val přes ty le---sy

-4 -3 -3 ---3 3 ---3 3
ach ouvej přes ty le--sy

-1 3 3 3 ---3 -3 -3 ---3---3---3
bývalas má mi--lá ve-se--lej--ší

-4 -3 -3 ---3 3 ---3 3
ach ouvej ve--se-lej--ší

-4-3 -3 -4 4 -3 4 ---3
ale tedˇ jsi holka bledá

-4-3 -3 -4 4 -3 4 ---3
ale tedˇ jsi holka bledá

-1 3 3 3 ---3-3 -3---3 ---3---3
snad že ti sr--déčko vyspat ne--dá

-4 -3-3 ---3 3 ---3 3
ach ouvej vys-pat ne--dá