Kdybys měla má panenko sto ovec

Kdybys měla má panenko sto ovec

-

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur /

6 6 6 -5 5 5 5 -4 4 4 4 4 4 4
Kdybys měla má panenko sto o-vec sto o-vec

-6 -6 -6 6 -5 -5 -5 5 -4 -4 -4 -4 -4 -4
a já je-nom za kloboukem ja-lo-vec ja-lo-vec

5 -4 5 4 -5 5 -5 -4
/: nebu-deš má ne-ní možná

5 6 6 6 6 5 -5 6 -6 -5 -4 -3 4
a-ni ti to má panenko Pá-án-bůh ne-dá :/

Kdybys měla má panenko celý lán celý lán
a já jenom zahrádečku jako dlaň jako dlaň
/: nebudeš má není možná
ani ti to má panenko Pánbůh nedá :/

Kdybys měla má panenko sto dvorů sto dvorů
a já jenom otrhanou stodolu stodolu
/: nebudeš má není možná
ani ti tomá panenko Pánbůh nedá:/