Kdyby tady byla taková panenka

Kdyby tady byla taková panenka

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 4 4 4 -4 5 5 5 -5 5 4 -3 4 -4 5 -4 4
/: Kdyby tady byla taková panenka která by mě chtěla :/

-5 -5 -5 -5 -5 -4 5 5 5 6 5 4 -3 4 -4 5 -4 4
/: která by mě chtěla syna vychovati přitom pannou býti :/

/: Kdybych já ti měla syna vychovati přitom pannou býti :/
/: ty by jsi mi musel kolíbku dělati do dřeva netíti :/

/: Kdybych já ti musel kolíbku dělati do dřeva netíti :/
/: ty bys mi musela košiličku šíti bez jehly a nití :/

/: Kdybych já ti měla košiličku šíti bez jehly a nití :/
/: ty by jsi mně musel žebřík udělati až k nebeské výši :/

/: Kdybych já ti musel žebřík udělati až k nebeské výši :/
/: lezli bysme spolu spadli bysme dolů byl by konec všemu :/