Kdo si tu pěsničku zazpívá

Kdo si tu pěsničku zazpívá

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

4 4 4 -4 -4 -4 5 4 3
/: Kdo si tu pěsničku zazpívá

---3---3---3 -3-3 -3 -4 4 4
ve--se--lá partija z Mistřína :/

5 6 5 6 5 6 5 6 -6 -5-4
/: oni si ju preveselo zpěvajú

-4 -5 -4-5 -4 -5 -4-5 6 5 4
keď sa večer za děvčaty trajdajú

4 4 4 -4 -4-4 5 4 3
trajdajú trajdajú velice

---3 ---3---3 -3 -3-3 -4 4 4
keď i--dú pres pole k muzice :/

/: Z Mistřína chlapci sa scházajú
nikomu dobit sa nedajú :/
/: ja kdo cekne už ho bijú vesele
po paštěce po paprčách po čele
potom sa šikovno ztrácajú
pres pole domů sa vracajú :/

/: Anička dušička nekašli
aby ma u tebja nenašli :/
/: já ťa chytím polúbím aj postískám
a pri tom si preveselo zavýskám
zavýskám na celú dědinu
jakú mám šikovnú děvčinu :/