Kačena divoká

Kačena divoká

zapsal Petkon

1.poloha / C harmonika - C dur/

5 -4 4 4 -3 4 -4 -5 5-4 -4 4 -4 5
Kačena di-i-voká letěla z vy-y-soka

6 -5 5 5 -4 5 -5 5 -4 4 -3---3 -3 4
přišel na ni-i střelec střelil ji do-o boka

Urazil jí křídlo a pravou nožičku
smutně zaplakala spadla na vodičku

Ach bože můj milý už jsem dolítala
už jsem těch svých dětí tady zanechala

Moje drobné děti nedělají škody
plovou po potoce napijou se vody