Jižanský rok

JIŽANSKÝ ROK
hudba: Z.Rytíř

text : Z.Rytíř
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. G dur

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 -5 5
1. Ne-by-lo kam šloup-nout jak po-řád pr-še-lo

6 6 6 6 6 6 4 5 5 -5 -5 5 -5 6
nad ryb-ní-kem a bla-ty mok-rý slun-ce sví-ti-lo

6 7 7 7 7 7 7 7 -7 -7 -6 -6 6
a kou-ři-lo se z lesů a vzduch se ja-rem chvěl,

5 -5 6 6 6 6 -6 5 5 5 5 -4 -4 4
a-le já mněl jar-ní ží-zeň, tak na pi-vo jsem šel.

2. Takhle letos začal ten náš jižanskej rok
a foukal jižní vítr, já bych se z toho zcvok,
jen aby to bylo dobře já dělat všechno chtěl,
jenže já mněl letní žízeň, tak na pivo jsem šel.

4 7 -6 6 5 -5 6 6 6 6 -6 5 4 4
R: [:Ú - í ou - jé tak se u nás na ji-hu bě-du-je

4 7 -6 6 5 -5 6 6 6 6 -6 5 4 4
ú - í ou - jé tak se u nás na ji-hu ra-du-je:]

3. Život je tu tvrdej, to je teda pech,
jenže já jsem hrdej, že jsem na jihu Čech.
Pro tu svoji pýchu já málem zapoměl,
že mám podzimní žízeň, tak na pivo jsem šel.

4. Ukažte mi druhý místo na Zemi,
kde se lehce řeší všechny problémy.
O takovým míste já nikdá neslyšel,
já měl zimní žízeň, tak na pivo jsem šel.

R: Ú - í, ou - jé, tak se u nás na jihu běduje
ú - í, ou - jé, tak se u náa na jihu raduje.