Jiřiny

Jiřiny (1926) - valčík Miloslava Mečíře

zapsal Old sweat

5 6 6 6 -6 6 6 -5 -6
Napodzim když kvetou ji-ři-ny

-4 -5 -5 -5 6 -5 -5 5 -6 -6 6
chodívám tak sám tak sa-mo je di ný.

6 7 7 7 7 -7 -8 7 -7 -6 6
[:V do-lej-ší hos-po-dě hra-je mu-zi-ka

5 6 6 6 -6 6 -5 -4 6 -5 5
každý se svou mi-lou hned tam pos-pí-chá:]

Já jsem tu muziku slyšel hrát
neodolal jsem a šel jsem tancovat.
V kole se točila švarná dívčina
měla modré oči, jméno Jiřina.

Já jsem si tu dívku namluvil,
z hospody domů jsem ji vyprovodil
Měsíček nám svítil pěkně na cestu
a já jsem si myslel, že mám nevěstu.

Měsíček nám svítil zvysoka,
když jsme spolu stávali u potoka.
Tisíckrát jsem zlíbal její něžnou líc
netušil jsem však, že nesejdem se víc.

V krátké době jsem narukoval
se svou milou jsem si jen dopisoval.
Její dopisy pak náhle ustaly
když ji na hřbitově lůžko ustlali.

Na podzim když kvetou jiřiny
chodívám tak sám, tak samo jediný.
V dolejší hospodě hraje muzika
na hrobě mé milé kvete jiřina.