Ještě je čas

(For The Gud Times)
JEŠTĚ JE ČAS K.Kristofferson/J.Vyčítal

Tabulatura pro Country ladění.

zapsal Old sweat
3.poloha / C harmoika - D dur/ orig. G dur.

-4 5 -5 5 6 -5 5 -4 -5
1. Dobře to vím všim jsem si ovšem

-4 5 -5 5 ---3 6 -5 -4 5 6 -5
láska bejvá něk-dy moc divnej ko-čí

-4 5 -5 6 -4 6 -7 -7 -6 -4 5 6 -5
tak ne-mu-síš mi vlastně řík-at že je po všem

-5 -5 6 6 6 -5 5 -4 -3 -4 -4 --4
vždyť ži-vot jde dál a svět se po-řád to-čí

-4 5 -5 -5 -5 6 -5 5
R: Ve snech mých jseš dál mou milou

-5 6 -6 -6 --6 -6 -7 -6 -6 6 -5
vlasy Tvý mi sví-tí ja-ko zlatej pás

-5 6 -6 -6 -6 -5 -7 -6 -6 -7 -6
Za-po-mí-nám že jseš ji-ná zdá se mi

6 6 -5 -6 6 6 -5 6 -5 6 -5 5
že vše za-čí-ná a že zítra bu-du číst

-4 -3 -4 --4 --4 -4 4 -3
zas ze Tvých řas Je-ště je čas

2. nebuď smutná a nic neříkej
neposlouchám když mluvíš o věčnosti
a času dost na smutek zbude až mne opustíš
a až zítra mezi námi shoří mosty

R: Ve snech mých ....