Jerry Portnoy,Misty

Jerry Portnoy,Misty,(Jazz standard)

zaslal Bigear

Volně
-4,-3,--2, -1,2,---2,5,5,6,5,-4,
-3,-2,2, 1,-1,2,3,-3,-4,-4,-4,4,-4,4,
-3,4,-4,-2,---3,-3,4,2,2,--2,-2,---3,-3,
---3,-2,2,1,-1.

-4,-3,--2, -1,2,---2,5,5,6,5,-4,
-3,-2,2,1,-1,2,3,-3,-4,-4,-4,4,-4,4,
-3,4,-4,-2,---3,-3,4,2,2,--2,2,---3,2.
Stop a
2krát tak rychle

2,---3,-3,-4,5,-5,-5,-5,-5,-5,6,--6,6,-5,5,5,6,5,
6,-6,-7,7,-8,8,+9,+9,+9,8,+9vib.,8,+9,8,-10,+9,8,
-8,-8,-8,-8,-8,-8,8,8,-8,-8,-8,-8,
-1,--1,-1,
-4,-3,--2,-1,2,-1,-1,2,---2,5,5,6,5,-4,-3,-2,2
2,2,2,
1,-1,2,3,-3,-4,-4,4,-4,4,-3,4,-4,-2
---3,-3,4,2,2,--2,2,1,-4,-4,5,-5, (-4-5 shake)
4,-3,4,2,2,--2,-2,---3 stop -4,-3, (--2,2 pomalé tremollo 4krát,konec
na rovném tónu)