Jen blázen žárlí

JEN BLÁZEN ŽÁRLÍ
hudba: Z.Barták

text : J.Machek
zpěv : J.Smolík

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. Fdur

3 3 5 5 5 5 -5 5 -4 -4 4 6 -4 -4 5 -4
Ruce dej pryč od mý holky to je-ho pohled říkal všem

-4 5 -4 4 4 4 3 4 4 4 ---3 3 4 4 3 3 -4 -4
když se ve dveřích s ní ob-je-vil a pak zá-dy k nám jí po-sa-dil

3 3 5 5 5 5 -5 5 5 -4 4 6 -4 -4 5 -4
Když upíjel ze svý dvojky pořád se sálem rozhlížel

-4 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 4 -4 5 5 5 -4 -4 -4
jestli ne-u -vi -dí ně-čí stín jak se po-ta-jí plí-ží k nim

6 -5 -5 5 5 -5 6 ---3 -6 6 6 -5 -5 5 4 -4
R: Blázen žárlí až u-mí--rá hol-ku krásnou ne-u-hlí-dá,

6 -5 -5 5 5 5 -5 6 ---3 -6 -6 6 -5 5 -4 4 4
blázen ne-ví co ví celej dům co každej přeje žárlivcům

3. Ruce dej pryč od mý holky to jeho pohled říkal všem,
s ní se nebavil moc, aby stih’ všechny  chlapíky mít na očích.

4. Tak jsem upil ze svý dvojky a domluvil se s číšníkem,
aby zbytek mi dal vedle ní a on v očích měl zděšení.

3x R:

---
Horní oktáva - bez bendingu.

6 6 8 8 8 8 -9 8 -8 -8 7 9 -8 -8 8 -8
Ruce dej pryč od mý holky to je-ho pohled říkal všem

-8 8 -8 7 7 7 6 7 7 7 -6 6 7 7 6 6 -8 -8
když se ve dveřích s ní ob-je-vil a pak zá-dy k nám jí po-sa-dil

6 6 8 8 8 8 -9 8 8 -8 7 9 -8 -8 8 -8
Když upíjel ze svý dvojky pořád se sálem rozhlížel

-8 8 -9 -9 -9 -9 -9 -9 -9 7 -8 8 8 8 -8 -8 -8
jestli ne -u -vi -dí ně-čí stín jak se po-ta-jí plí-ží k nim

9 -9 -9 8 8 -9 9 -6 -10 9 9 -9 -9 8 7 -8
R: Blázen žárlí až u-mí-rá hol-ku krásnou ne-u-hlí-dá

9 -9 -9 8 8 8 -9 9 -6 -10 -10 9 -9 8 -8 7 7
blázen ne-ví co ví celej dům co každej přeje žárlivcům