Je to zvláštní

JE TO ZVLÁŠTNÍ
hudba: Z.Rytíř

text : M.Horáček
zpěv : M.Tučný

zapsal Old sweat

1.poloha /C harmonika - C dur/ orig. Gdur

6 -6 7 7 -8 7 8 8 7 7 -8 7 7 -6 6
Chce mě metro chce mě Včela a Sta-veb-ní ob-no-va

6 -6 7 7 -8 7 8 8 7 7 -8 -8 -8 -7 6
slibujou mi ho-ry do-ly jde to po-řád do-ko-la

9 9 9 9 -10 9 8 8 7 7 -8 7 7 7 -5
chce mě Slovnaft chce mě pošta každej kdo mě na-pa-dá

7 7 8 8 8 -8 -8 7 7 -6 6 6 -5 5 4
jenom jediná mě nech-ce Dvo-řá-ko-vá Mi-la-da

2.
Chce mě judo, hokej, fotbal, elitní klub Amfóra,
nabízí mi 3+1, abych jim hrál stopéra,
chtěj mě ráno, večer, pořád, a proto mi připadá
zvláštní, že mě nechce nikdy Dvořáková Milada.

R. -8 -8 -8 7 9 9 -10 8 7
Je to zvláštní, jó je to zvláštní,

8 7 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 -8 8 -8
ji-nak všichni tvrdí, že mít mě by-li by šťastní.

3.
Chce mě máma, chce mě táta, chce mě pětadvacet tet,
všem se totiž hrozně líbím, co vám budu vyprávět,
chtěj mě soubory a školy, je jich celá armáda,
jenom jediná je slepá - Dvořáková Milada.
R.

5.
Chce mě sever, chce mě východ, v Roudnici i v Košicích,
Touží po mě Hrochův Týnec, milujou mě v Hošticích,
chtěj mě všichni kromě jedný, ale tu chci zase já,
/:dívku s divným vkusem jménem Dvořáková Milada:/

1.poloha v dolní oktávě.

3 ---3 4 4 -4 4 5 5 4 4 -4 4 4 ---3 3
Chce mě metro chce mě Vče-la a Sta-veb-ní ob-no -va

3 ---3 4 4 -4 4 5 5 4 4 -4 -4 -4 -3 3
sli-bu-jou mi ho-ry do-ly jde to po-řád do-ko-la

6 6 6 6 -6 6 5 5 4 4 -4 4 4 4 ---2
chce mě Slovnaft chce mě pošta každej kdo mě na-pa-dá

4 4 5 5 5 5 -4 4 4 ---3 3 3 ---2 2 1
jenom jediná mě nech-ce Dvo-řá-ko-vá Mi-la-da

R. -5 -5 -5 4 6 6 -6 -4 4
Je to zvláštní, jó je to zvláštní,

5 4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -4
jinak všichni tvrdí, že mít mě by-li by šťastní.